Vznik lékárny

Na počátku první třinecké lékárny ještě v době rakousko-uherské monarchie byly peníze c. k. PhMr. Theodora Kadiery, který začal vydávat první medicíny v roce 1909. Lékárna se nacházela v jedné z nejstarších budov postavené roku 1882 v centru dnešního Starého Města.

Desetiletí beze změny

Lékárna byla na tehdejší časy velmi vznosná a udržela svou tvářnost do roku 1957! Nikdo z nástupců (PhMr. Forscher, Zwiling, Hrubý, Kutálek) nehodlal tvář měniti, uvádí se v historických dokumentech lékárny. Zatímco její prostory zůstávaly stejné, ulice třikrát změnila svůj název. Od roku 1918 se jmenovala Masarykova, od roku 1939 Hitlerstrasse a po roce 1945 získala svůj dnešní název 1. máje.

První úprava lékárny

Ale pojďme zpátky k lékárně. Až rok 1957 znamenal první zásah sekyrou a dlátem do její starobylosti... Jako maska posloužila překližka a desítky hodin práce správce lékárny, zaznamenal v kronice pro milovníky historie tehdejší vedoucí lékárník Jan Noga. Po této úpravě zůstal v lékárně ještě původní nábytek a vchod uprostřed budovy. Na další modernizaci čekala lékárna deset let. 

Druhá úprava lékárny

V roce 1967 se znovu předělávalo. Došlo k úpravě zdí, oken a vchodu, který se ze středu budovy přesunul do rohu. Také se změnilo uspořádání jednotlivých místností. Ze skladu chemikálií se stala kancelář a z kanceláře čekárna. Oficina slátána ze starého nábytku...přece jen to bylo lepší, stojí v historických análech. Nový nábytek dorazil až v roce 1968. Takovouto tvář si lékárna zachovala i během následujícího čtvrtstoletí, než došlo ke změně majitele.

Privatizace lékárny

Po změně společenských poměrů v roce 1989 došlo k privatizaci lékárny. Od Lékárenské služby Frýdek-Místek převzal její provozování Josef Brozda a 9. srpna 1993 otevřel první soukromou lékárnu v Třinci a okolí. Před tím lékárna prošla šestitýdenní rekonstrukcí, při níž došlo k opravě vnitřních prostor a táry (výdejního pultu). Jednalo se pouze o nejnutnější úpravy. Zásadní proměnou prošla lékárna až o čtyři roky později. 

Současnost

Laboratorní rovnoramenné váhy se závažími nahradily váhy elektronické, destilační přístroj hygienicky balená destilovaná voda a pokladnu s klikou platební termínaly a počítače, které evidují nejen platby za léky, ale i příjem a výdej léků, dále zajišťují komunikaci se zdravotními pojišťovnami a dodavateli léčiv. Za téměř sto let se tvář třinecké lékárny výrazně změnila. A může za to i měnící se podnikatelské prostředí. Distributoři zásobují lékárnu několikrát denně (zatímco dříve přivážel jeden distributor léky jednou za dva týdny), takže lékárna už nemusí mít rozsáhlé zásoby léčiv, ale o to větší je škála preparátů. Počet skladových karet stejně jako počet registrovaných léků neustále roste.

Od 1. března 2006 po změně právní formy převzala provozování lékárny akciová společnost TRILEK. V květnu 2011 spustila e-shop www.lekarna-oaza.cz. Od května 2013 se lékárna stala součástí virtuálního řetězce BENU. V současnosti v lékárně pracují čtyři lékárníci, tři laborantky a jedna uklízečka.